Treća nacionalna izložba i ove godine


Posle niza sastanaka, CUOGSR donelo je odluku da se i ove godine održi Treća nacionalna izložba goveda simentalske rase. Kao i prethodne dve, izložba će biti održana u Kruševcu, 5.og oktobra. detaljnije u prilogu koji sledi: