Osnovan savez za hranu i poljoprivredu


Nakon pripremnog sastanka, 31. oktobra 2017. je pri NALED-u osnovan Savez za hranu i poljoprivredu. Osnivačkoj sednici prisustvovao je i lično ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Ministar je pružio punu podršku osnivanju Saveza, i rekao da će svi razložni predlozi privrede biti prihvaćeni, u cilju unapređenja poljoprivrede i pratećeg prerađivačkog sektora, bez koga ni nema pravog razvoja poljoprivrede.

Ispred CUOGSR-a sastanku je prisustvovao generalni sekretar CUOGSR-a dr Dragan Nikšić. CUOGSR očekuje izuzetne rezultate rada ovog Saveza u narednom periodu na uspostavljanju reda na tržištu hrane u Srbiji.

Na sastanku su zajednički predstavljeni neki od ključnih izazova koji trenutno pogađaju sektor hrane i poljoprivrede u Srbiji, ali i konkretni koraci koje će Savez primeniti kako bi radio na njihovom rešavanju.

Evo kompletne Platforme za rad Saveza za hranu i poljoprivredu:

PLATFORMA
SAVEZA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU


Savez za hranu i poljoprivredu je stručno radno telo osnovano pri Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED), koje okuplja članice NALED-a. Cilj Saveza je pružanje podrške unapređenju institucionalnog i regulatornog okvira, poslovnog okruženja, modernizaciji i razvoju sektora hrane i poljoprivrede u Republici Srbiji.

Unapređenje sektora hrane i poljoprivrede podrazumeva unapređenje celokupnog lanca u ovom sektoru, od primarne proizvodenje do kranjih potrošača. Zaštita potrošača i njihova adekvatna informisanost smatra se sastavnim delom unpređenja ovog sektora.

Prepoznatljiv po reputaciji i značaju koji njegovi članovi imaju na lokalnom i regionalnom tržištu, Savez će, koristeći stručne kapacitete i posvećenost principima korporativnog upravljanja i odgovornosti, raditi u opštem interesu celokupnog društva, sagledavajući složenost, kao i ekonomski, socijalni i zdravstveni značaj ovog sektora.

Operativnu podršku Savezu pruža Izvršna kancelarija NALED-a.

Struktura Saveza

Osnivači Saveza: Najmanje 20 članova NALED-a, koji raspolažu dovoljnim kapacitetom i znanjem za pružanje podrške Vladi i nadležnim institucijama u uspostavljanju dobrog institucionalnog i regulatornog okvira, dobrog poslovnog okruženja, konkurentnog i razvijenog tržišta u oblasti agrobiznisa.

Članovi Saveza: Inostrane i domaće kompanije, kreditne institucije i drugi snabdevači inputima, pružaoci usluga u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, prerađivačke firme, transportna mreža, veletrgovina, restorani i trgovina na malo, lokalne samouprave, sektorska i stručna udruženja i organizacije civilnog društva (OCD).

Pridruženi članovi Saveza: Državne institucije, međunarodne organizacije, akademska zajednica i nezavisni stručnjaci.

Posmatrači u Savezu: Kompanije, lokalne samouprave i OCD koje su izrazile zainteresovanost za pridruživanje Savezu, pre prijema u članstvo.

Obaveze članova

1. Pružanje stručne i tehničke podrške Izvršnoj kancelariji NALEDa u predlaganju, zagovaranju i sprovođenju reformi u oblasti hrane i poljoprivrede
2. Saradnja sa Izvršnom kancelarijom NALEDa na sprovodjenju analiza relevantnih za sektor poljoprivrede
3. Redovno učešće u aktivnostima Saveza
4. Redovno učešće na sednicama i zastupanje Saveza u javnosti
5. Dalje jačanje Saveza kroz uključivanje novih članova, prikupljanje sredstava i sprovođenje projekata

Strateški ciljevi

1. Podrška uspostavljanju savremenog regulatornog i institucionalnog okvira, kao i stabilnog poslovnog okruženja u sektoru hrane i poljoprivrede, u Republici Srbiji
2. Podrška institucionalizaciji javno – privatnog dijaloga, u sektoru hrane i poljoprivrede Prioritetni zadaci

Kratkoročni

1. Uspostavljen i formalizovan mehanizam za razmenu informacija između privrede i nadležnih organa, u cilju unapređenja regulatornih i institucionalnih rešenja u oblasti hrane i poljoprivrede (Zajednička grupa za hranu i poljoprivredu)
2. Unapređenje Zakona o bezbednosti hrane i vezanih podzakonskih akata
3. Podrška izradi Vodiča dobre prakse u cilju ujednačene primene i kontrole primene propisa
4. Podrška radu Radnih grupa Koordinacionog tela za inspekcijski nadzor, u cilju uspostavljanja analize rizika i efikasnih sistema koordinacije pri vršenju službenih kontrola od strane nadležnih organa
5. Uspostavljanje zakonodavnog okvira za pojednostavljeno angažovanje sezonske radne snage i podrška primeni novog sistema

Dugoročni

6. Podrška definisanju nacionalnog strateškog okvira za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije, učešćem u izradi nacionalnih programskih dokumenata i akcionih planova
7. Podrška uspostavljanju zakonodavnog okvira i donošenju propisa koji su usaglašeni sa zakonodavstvom Evropske unije, uzimajući u obzir savremene tehnologije u industriji i specifičnosti sektora na nacionalnom nivou
8. Promovisanje i podrška rešavanju problema nedozvoljene proizvodnje i stavljanja u promet prehrambenih proizvoda, kao i svake druge nelegalne aktivnosti u lancu hrane
9. Zagovaranje uspostavljanja stabilnog, predvidivog i održivog poslovnog ambijenta za privredne subjekte iz sektora hrane i poljoprivrede, uključujući i politiku podsticaja u oblasti poljoprivrede
10. Racionalizacija troškova i administrativnih procedura u sektoru hrane i poljoprivrede
11. Podrška uspostavljanju sistema neophodnih za efikasno korišćenje pretpristupnih fondova EU, u cilju povećanja konkurentnosti sektora hrane i poljoprivrede Srbije
12. Uspostavljanje regulatornog okvira i formiranje robne berze u Republici Srbiji, po uzoru na primere dobre prakse u državama članicama EU