Sastanak Centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase - 20.07.2017.


U utorak 20.07.2017. održan je sastanak Centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase sa predstavnicima grada Kruševca po pitanju održavanja Druge nacionalne izložbe goveda simentalske rase:
Sednicom je predsedavao: dr Vlada Pantelić, predsednik C.U.O.G.S.R.

Glavni zaključci sa sednice održane po pitanju održavanja II nacionalne izložbe goveda simentalske rase u Srbiji na kojoj su pored članova C.U.O.G.S.R.-a prisustvovali i članovi gradske uprave Grada Kruševca su:
Grad Kruševac će biti domaćin i suorganizator izložbe za koju je određen termin 7. oktobar 2017. godine na istom prostoru na kome je održana i prva republička izložba pre dve godine, dogovorili su predstavnici C.U.O.G.S.R. i grada Kruševca. Na prostoru koji je planiran urađen je nov prilazni put i 800 m2 asfaltne površine, kao i nadstrešnica. Za ovu namenu biće postavljene tribine, šator kao izložbeni prostori i dodatni šatori za goste izložbe.
Prisutni su se usaglasili da se sledeći sastanak organizuje u prvoj nedelji jula meseca, u sastavu predsedništvo Udruženja i gradonačelnik Kruševca.
Predsednik C.U.O.G.S.R. dr Vlada Pantelić je podsetio na tehničke propuste sa prethodne izložbe koje obavezno treba otkloniti na Drugoj nacionalnoj izložbi. Na prvom sastanku u Gradu Kruševcu treba predložiti i članove organizacionog odbora.
Za sve učesnike i goste izložbe biće organizovana svečana večera veče pre same izložbe, 6. oktobra. Da bi se otklonili propusti prilikom organizovanja večere, na istoj će se moći prisustvovati samo sa odgovarajućim bonovima koji će se štampati za tu namenu.
Takođe, veče pre izložbe biće obezbeđeno noćenje za ljude izvan Kruševca u zavisnosti od broja grla koja izvode na izložbu.
Za sva izvedena grla biće obezbeđena odgovarajuća ishrane i smeštaj, novčane nagrade za najbolje ocenjena i sva izvedena grla.
Na sastanku je takođe doneta zajednička odluka da svako udruženje do 1. septembra dostavi broj grla koji će izvesti na izložbu i imenuje po jedno lice koje će biti odgovorno za kolekcije grla koje izlaže. To lice će biti obavezno za svu potrebnu negu tokom utovara i istovara, smeštaja i boravka grla na izložbi. Grla bi stizala popodne dan pre izložbe, a odvožena nakon izložbe istog dana.

Na kraju sednice predsedavajući dr Vlada Pantelić se zahvalio prisutnima i zaključio sednicu.
Sednica je završena u 13:00 časova.

FOTOGRAFIJE SA SASTANKA