Predsednik CUOGSR - dr. Vlada Pantelić

Datum rođenja: 12.08.1970.
Tel: 011-2670-121
E-mail: vladap4@gmail.com

OBRAZOVANJE


Titula - Doktor biotehničkih nauka
Naučno zvanje Viši naučni saradnik

Osnovne studije
1991.-1997. Poljoprivredni fakultet Beograd-Zemun, smer stočarstvo,

Postdiplomske studije
2000.-2004. Poljoprivredni fakultet Beograd-Zemun, odsek ogajivanje i reprodukcija domaćih životinja

Magistarska teza
11.05.2004. Fenotipska varijabilnost proizvodnih i reproduktivnih osobina bikovskih majki simentalske rase

Doktorska disertacija
06.07.2007. Fenotipska i genetska varijabilnost prizvodnih osobina prvotelki simentalske rase u različitim regionima Srbije

RADNO ISKUSTVO


• 2000.-2004. Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd
1.Stručni saradnik za selekciju u govedarstvu

2004.- Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun,
1.Šef odeljenja za selekciju u stočarstvu
2.Pomoćnik direktora za tehnološki razvoj i mere selekcije
3. Šef odeljenja za istraživanja u govedarstvu
4.Zamenik direktora

•ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
Projekat Ministarstva poljoprivrede: 2005-2006. Rukovodilac projekta: Edukacija savetodavaca za ocenu tipa i kondicije goveda.
Projekat Ministarstva poljoprivrede: 2007. Rukovodilac projekta: Edukacija savetodavaca za vođenje selekcijskih knjiga i podataka o proizvodnji u stočarstvu na imanjima poljoprivrednih proizvođača u republici Srbiji.
Projekat Ministarstva poljoprivrede: 2008-2009. Konsolidovanje baze podataka o postojećim zapatima autohtonih rasa goveda, bivola, konja, ovaca, koza i svinja.
Projekat Ministarstva poljoprivrede: 2013 Iplementacija dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji mesa i mleka, i edukacija i pružanje pomoći proizvođačima za uspostavljanje organske proizvodnje.

Projekat Grada Beograd:
2009. Povećanje proizvodnje mleka i mesa na imanjima poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Grada Beograda.
USAID projekat: 2008. Povećanje proizvodnje junećeg i jagnjećeg mesa.
USAID projekat: 2010. Edukacija učenika poljoprivrednih škola iz stočarske proizvodnje.
USAID projekat: 2010. Edukacija mladih u ruralnim sredinama u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje, povećanja konkurentnosti i pokretanja održivih ekonomskih aktivnosti na selu.
USAID projekat: 2011. Seminari o stocarstvu za ključne farmere u proizvodnji mesa u govedarstvu.

STAR projekat
Svetske banke 2010-2011: Ishrana i reprodukcija kao faktori unapređenja proizvodnje mleka i mesa u govedarstvu.

STAR projekat
Svetske banke 2011: Povećanje proizvodnje mleka i mesa uz smanjenje troškova proizvodnje

Tehnološki projekat Ministarstva nauke:
2005-2007 Nove tehnologije proizvodnje kvalitetnog junećeg mesa u skladu sa Evropskim trendovima.

Tehnološki projekat Ministarstva nauke:
2005-2007 Primena savremenih tehnoloških postupaka u cilju unapređenja proizvodnje i kvaliteta mleka.

Tehnološki projekat Ministarstva nauke:
2008-2010 Razvoj održivih sistema stočarske proizvodnje u cilju dobijanja mleka i mesa sa osobinama funkcionalne hrane.

Tehnološki projekat Ministarstva nauke:
2011-2017 Primena novih biotehnoloških rešenja gajenja goveda, ovaca i koza u cilju dobijanja biološki vredne i zdravstveno bezbedne hrane.

• NAUČNO ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI
Objavljenih 130 naučnih radova kao prvi autor i koautor, u vodećim domaćim i međunarodnim časopisima i istaknutim međunarodnim časopisima.
Recenzent Tehnoloških projekata Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, god. 2007.
Recenzent vodećih domaćih i međunarodnih časopisa iz Biotehnologije.
Koautor monografije (2015): Savremena selekcija domaćih životinja.
U saradnji sa drugim autorima objavljena 4 priručnika iz stočarstva.

• OSTALE AKTIVNOSTI
Održao preko 100 predavanja iz oblasti odgajivanja i selekcije u govedarstvu savetodavcima, inženjerima stočarstva i farmerima.
Rešenjem Novosadskog sajma trinaest godina član komisije za ocenu kvaliteta živih eksponata u govedarstvu, od čega deset godina presednik međunarodne komisije.
Rešenjem Ministra poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, tri godine predsednik komisije za ocenu i pregled stočarsko veterinarskih centara u Republici Srbiji.
Rešenjem oranizatora izložbi goveda u Republici Srbiji (180 izložbi) trinaest godina je predsednik komisija za ocenu izloženih krava i junica.
Član Grupe za izradu Zakona o stočarstvu, kao i 7 Pravilnika proisteklih iz navedenog zakona, period 2009-2017
Član radne grupe za pisanje Strategije u poljoprivredi, 2013. godine.
Predsednik naučno stručnog saveta u stočarstvu Ministarstva poljoprivrede. (2010-2017.god.)
Predsednik saveza udruženja Centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase.
Član Saveta Evropskog udruženja odgajivača goveda simentalske rase 2013-2017. godine
Dobitnik nagrada za razvoj stočarstva opština: Kruševac, V. Plana, Lajkovac, Rekovac
Dobitnik Godišnje nagrade Privredne komore Beograd