Poziv na sponzorstvo


Poštovane mlekare, fabrike stočne hrane, banke, osiguravajuće kuće, stočarsko veterinarski centri, veterinarske stanice i ambulante, klanice, distributivni centri semena, poljoprivredne apoteke, odgajivačke organizacije i druga pravna lica koja sarađujete sa odgajivačima goveda u Srbiji obaveštavamo vas da Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase (CUOGSR), pod pokroviteljstvom Grada Kruševca i Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, organizuje

DRUGU NACIONALNU IZLOŽBU PRIPLODNIH GOVEDA SIMENTALSKE RASE

Izložba će biti održana 07. oktobra u Kruševcu u okviru Kruševačkog sajma poljoprivrede. Za učešće na izložbi prijavilo se više od 10 udruženja iz svih delova Srbije sa preko 120 najkvalitetnijih krava i junica gajenih na teritoriji Srbije. Takođe, dolazak na izložbu potvrdili su brojni domaći i strani stručnjaci iz oblasti stočarstva, a očekuje se i veliki broj posetilaca izložbe i sajma, iz cele Srbije.
CUOGSR, kao glavni organizator ove manifestacije, koja se organizuje drugi put u našoj zemlji, dobilo je apsolutnu podršku grada Kruševca i Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede za organizaciju ovog događaja. Ovom prilikom vas pozivamo da u vidu sponzorstva pomognete organizaciju ove manifestacije, koja je postala jedan od najznačajnijih događaja iz oblasti poljoprivrede i stočarstva u našoj zemlji i na taj način pokažete da vam je stalo do odgajivača sa kojima svakodnevno sarađujete. Mogućnost sponzorstva ove manifestacije je isključivo uplatom novčanih sredstava na račun CUOGSR najkasnije do 31.9.2017. godine. Sva sredstva prikupljena putem sponzorstva biće utrošena isključivo na organizaciju ove manifestacije (nagrade učesnicima izložbe - odgajivačima, oprema, promotivni materijal, smeštaj, itd.), što će biti potvrđeno potpisivanjem ugovora o sponzorstvu sponzora i CUOGSR.

Reklamiranje sponzora izložbe vršiće se na osnovu visine uplate novčanih sredstava na sledeći način:

25.000 din (SPONZOR): stavljanje logo-a firme u katalog, čitanje za vreme izložbe, stavljanje zastave firme, banera ili slično na mestu održavanje izložbe (dostaviti pre izložbe), stavljanje logo-a firme na listu sponzora na zvaničnom sajtu CUOGSR; prostor za reklamu firme od četvrtine stranice sledećeg broja časopisa Naš simentalac koji će biti štampan u rekordnom broju i deljen na izložbi;

50.000 din (GLAVNI SPONZOR): stavljanje logo-a firme u katalog, čitanje za vreme izložbe, stavljanje zastave firme, banera ili slično na mestu održavanje izložbe (dostaviti pre izložbe), stavljanje logo-a firme na listu sponzora na zvaničnom sajtu CUOGSR; prostor za reklamu firme od četvrtine stranice sledećeg broja časopisa Naš simentalac koji će biti štampan u rekordnom broju i deljen na izložbi; stavljanje logo-a firme u vidu banera na početnu stranicu sajta CUOGSR sa direktnim ulazom na sajt sponzora u narednih godinu dana;

100.000 din. i više (GENERALNI SPONZOR): stavljanje logo-a firme u katalog, čitanje za vreme izložbe, stavljanje zastave firme, banera ili slično na mestu održavanje izložbe (dostaviti pre izložbe), stavljanje logo-a firme na listu sponzora na zvaničnom sajtu CUOGSR; prostor za reklamu firme od jedne stranice sledeća dva broja časopisa Naš simentalac, stim da će sledeći broj biti štampan u rekordnom broju i deljen na izložbi, stavljanje logo-a firme u vidu banera na početnu stranicu sajta CUOGSR sa direktnim ulazom na sajt sponzora u narednih godinu dana.
Ukoliko ste zainteresovani javite se na broj 064/2907-438, ili putem mejla cuogsr@gmail.com.