Stručna studijska putovanja - Poljska 2016.


CUOGSR (Beograd - Zemun), organizovao je i posetu Poljskoj, mesto Rudavka Rimanovska, Podkarpatska regija, od 26 do 31. avgusta 2016. godine.

Na ovom stručno studijskom putovanju prisustvovali smo 12. Nacionalnoj izložbi goveda simentalske rase koja se održavala u okviru 21. Kongresa svetskog udruženja odgajivača goveda simentalske rase (WSFF), i posetili reprezentativne farme za uzgoj krava i i proizvodnju mleka.

U prilogu možete videti slike sa izložbe, farme i prelepog Krakova.