Obuka za ovlašćene obeleživače za članove CUOGSR


Поштовани чланови ЦУОГСР,

обавештавамо вас да је ЦУОГСР за своје чланове обезбедило обуку за овлашћеног обележивача домаћих животиња по знатно мањим трошковима. Као што знате, ова обука могла је да се прође уколико се поднесе захтев за њу и изврше три уплате укупне вредности 6140,00 динара. Сада је то могуће за чланове ЦУОГСР уколико се изврше уплате административних такси у вредности од 1840,00 динара, док је преостали износ ЦУОГСР преузело на себе. У даљем тексту можете видети на које бројеве и колике уплате је неопходно извршити, а такође Вам шаљемо и захтев (на крају вести) који је неопходно попунити и доставити заједно са уплатницама генералном секретару ЦУОГСР Драгану Никшићу. Обука ће бити организована на Институту за сточарство када се пријави минимално 20 учесника, док је максималан број ограничен.

1. Уплатница на 310,00 динара административне таксе (Такса на захтев, по тарифном броју 1),

• рачун 840-742221843-57
• позив на број 97 - број општине на којој се врши уплата,
• сврха плаћања: административна такса,
• прималац: Буџет Републике Србије

2. Уплатница на 1530,00 динара административне таксе (Такса за упис у Регистар овлашћених обележивача, по тарифном броју 26 ст. 1)

• рачун 840-742221843-57
• позив на број 97 - број општине на којој се врши уплата,
• сврха плаћања: административна такса за упис у Регистар
• прималац: Буџет Републике Србије

Preuzmi dokument