Stručna studijska putovanja - Nemačka 2014.


CUOGSR i Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun, organizovali su u oktobru 2014. godine posetu jednoj od najvećih evropskih izložbi grla simentalske rase, koja je održana u gradu Mizbah, u Nemačkoj.
Program izložbe grla simentalske rase u Mizbahu bio je veoma bogat i sadržajan, posetiocima su predstavljena najbolja grla svih kategorija u okviru različitih programa prvog i drugog dana izložbe, a posebnu pažnju privukla je izložba priplodnih grla goveda simentalske rase, izbor šampionskih grla i aukcija elitnih grla iz Bavarske, kao i predstavljanje i takmičenje mladih odgajivača goveda, predstavljanje grupa mladih grla, itd.

Pored toga, naši članovi su bili gosti Centru za veštačko osemenjavanje - Grub, a posetili smo i nekoliko farmi za uzgoj krava i i proizvodnju mleka.