Konferencija o proizvodnji mleka, Poljoprivredni fakultet 05.12.2017.


"Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu (Nemanjina 6, 11080 Zemun) u utorak, 05. decembra 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova, održaće se konferencija pod nazivom "Primarna proizvodnja mleka u Srbiji i Hrvatskoj – iskustva, perspektive, rizici". Konferencija se realizuje u okviru planiranih aktivnosti na projektu "Zajednička istraživanja trendova i promena u sektoru farmske proizvodnje mleka u Srbiji i Hrvatskoj", koji se finansira iz sredstava programa bilateralne saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Konferencija je posvećena razmatranju aktuelnog stanja govedarstva i sektora primarne proizvodnje mleka u Srbiji i Hrvatskoj. Konferencija je otvorenog tipa i za učešće i prisustvo na konferenciji nije potrebna kotizacija, ali je neophodna prethodna registracija.

Program konferencije i registracioni formular možete pronaći i na linku: http://www.agrif.bg.ac.rs/events/view/306

Za registraciju, kao i za sve dodatne informacije, možete se obratiti rukovodiocu projekta prof. dr Vladanu Bogdanoviću na e-mail vlbogd@agrif.bg.ac.rs ili na broj telefona 011/441-3170.

Registracioni formular potrebno je poslati na e-mail adresu vlbogd@agrif.bg.ac.rs najkasnije do 01.12.2017. godine."