Stručna studijska putovanja - Francuska 2017.


Studijsko putovanje u Francusku, održano je od 26. februara do 6. marta, 2017. godine.

Studijska grupa se sastojala od 48 putnika, predstavnika članova CUOGSR-a, predstavnika Instituta, Poljoprivrednog fakulteta, Novi Sad, predstavnika regionalnih udruženja, odgajivača i osnovnih odgajivačkih organizacije, farmera – odgajivača goveda, veterinarske stanice, mlekare, itd.

Grupa je tokom devetodnevnog studijskog boravka, pored turističkog programa uključivao obilaske gradova u kojima je grupa boravila u odlasku i povratku iz Pariza, kao i obilazak samog Pariza, glavnog grada Republike Francuske, administrativnog, kulturnog, obrazovnog, industrijskog i turističkog centra, imala i veoma obiman stručni program koji je uključivao posete 54. MEĐUNARODNOM SAJMU POLJOPRIVREDE S I A (Salon international de l’Agriculture) i 77. MEĐUNARODNOM SAJMU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I AGROBIZINISA S I M A (Salon International du machinisme Agricole / Paris International Agrobusiness Show)