Udruženje odgajivača goveda simentalske rase ''ŠUMADIJA'' - KragujevacUdruženje “Šumadija” je osnovano 09.03.2005. u Kragujevcu i postiglo je veoma zapažene rezultate.

Članovi udruženja su ugledni odgajivači goveda simentalske rase i trenutno ih u udruženju sa plaćenom članarinom ima 40.
Udruženje “Šumadija” je tehnički i kadrovski opremljeno za pružanje usluga svojim članovima .

Aktivnosti udruženja odgajivača goveda simentalske rase “Šumadija” Kragujevac u proteklom periodu bila su :
- uvoz 150 steonih junica iz Bavarske u periodu 2007-2009 godina, ovu akciju je pomogao grad Kragujevac pokrivanjem kamate kod poslovnih banaka;
-organizacija izložbi goveda simentalske rase na Šumadijskom sajmu poljoprivrede , do sada je održano 11 izložbi gde je izvedeno preko 700 grla;
-učešće na 1 republičkoj izložbi krava simentalske rase u Kruševcu;
-formiranje osnovne odgajivačke organizacije koja pruža usluge stočarima sa teritorije Šumadijskog okruga ;
-tržišni nastup i plasman sirovog mleka kao i priplodnog materijala (steonih junica);
-podela mleka socijalno ugroženim građanima;
-organizovanje poseta međunarodnim sajmovima poljoprivrede u Parizu , Veroni , Bolonji , Budimpešti , Novom Sadu;
-organizovanje stručnih predavanja iz oblasti ishrane i nege goveda kao i predavanja vezana za proizvodnju kvalitetnog sirovog mleka;
-nabavka cisterne za otkup sirovog mleka , kao i laktofriza za hlađenje mleka ;
-udruženje je član „Centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase “ i aktivno učestvuje u radu asocijacije;
-saradnja sa poljoprivrednom stručnom službom , kao i sa regionalnom privrednom komorom.
-udruženje je postalo član regionalne privredne komore u Kragujevcu.
-potpisan je ugovor o poslovno –tehničkoj saradnji sa mlekarom “Granice” iz Mladenovca.
-nabavljeni su aparati za kontrolu sirovog mleka (hemijski sastav , kao i broja somatskih ćelija)

SEDIŠTE UDRUŽENjA
UDRUŽENjE ODGAJIVAČA GOVEDA SIMENTALSKE RASE “ŠUMADIJA” BULEVAR KRALjICE MARIJE 3 KRAGUJEVAC TEL/FAKS 034/6352231 , usimsum@ptt.rs

OSOBA ZA KONTAKTDIREKTOR
MASTER INŽ. STOČ. SAŠA KOSTIĆ
TEL.064/1166627 , kostics777@gmail.com