Cenovnik oglašavanja u časopisu ''Naš simentalac''

1.) Zadnja strana korica: 10.000 dinara

2.) Polovina zadnje strane korica: 7.000 dinara

3.) Unutrašnja strana zadnje korice: 8.500 dinara

4.) Polovina unutrašnje strane zadnje korice: 6.000 dinara

5.) Unutrašnja strana: 8.000 dinara

6.) Polovina unutrašnje strane: 5.000 dinara

7.) Trećina unutrašnje strane: 4.000 dinara

8.) Četvrtina unutrašnje strane: 3.000 dinara

9.) Osmina unutrašnje strane: 2.000 dinara

10.) Cela strana u delu časopisa sa tekstovima: 12.000 dinara (po principu ko se prvijavi)

11.) Cela strana na prvoj unutrašnjoj strani časopisa (gde se nalazi sadržaj ili posle sadržaja): 15.000 dinara (po principu ko se prvijavi)

12.) Mali oglasi za članove CUOGSR: 50 dinara po reči, uz minimalnu cenu jednog malog oglasa od 500 dinara

13.) Mali oglasi za organizacije, privrednike i ostale:
100 dinara po reči, uz minimalnu cenu jednog malog oglasa od 1.000 dinara
– Oglasi i reklame se primaju do 10. u mesecu novembru, februaru, maju i avgustu.
– Na sve reklame članovi CUOGSR imaju popust od 40%
– Na reklame koje se zakupe na godišnjem nivou (4 broja) ostvaruje se popust od 25%
– Za subjekte iz inostranstva cene oglašavanja i reklamiranja su veće za 50%