CUOGSR u poseti RIED-u


Četvoročlana delegacija CUOGSR početkom septembra boravila je u RIED-u u Austriji, gde je prisustvovala sastanku Saveta Evropskog udruženja odgajivača goveda simentalske rase i sajmu poljoprivrede u okviru koga je održana izložba goveda. Delegaciju su činili: predsednik dr Vlada Pantelić, Slaviša Petrović-zamenik predsednika, Olga Devecerski-prevodilac i Nikola Radulović počasni predsednik CUOGSR.